Søke barnehageplass i Noahs Ark bhg.

Gå inn på Skedsmo kommunes hjemmeside: www.skedsmo.kommune.no

Der søker du elektronisk på bhg.plass.

Det er felles opptak i kommunen, samme skjema for kommunale og private bhg.